Privacykennisgeving bij registratie (persoonlijke gegevens van klanten)

 

Gegevensbeheerder

Kreavet, Hendrik Mertensstraat 17, 9150, Kruibeke. E-mail: info@wormwize.eu

 

Naleving gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kreavet (Hendrik Mertensstraat 17, 9150, Kruibeke) leeft de wetgeving na betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

 

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Dierenartsen en boeren toegang geven tot ons beslissingsondersteunend systeem.
  • Inhoud en aanbevelingen personaliseren.
  • Om met u te communiceren over updates en verbeteringen van onze services.

 

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

  • Inzage en correctie: U hebt het wettelijke recht om uw persoonsgegevens in te zien en, indien nodig, te corrigeren. Om een schriftelijke kennisgeving van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen of correcties aan te vragen, kunt u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar het volgende adres:

Kreavet, Hendrik Mertensstraat 17, 9150, Kruibeke. E-mail: info@wormwize.eu

Stuur een kopie van je identiteitskaart mee als identiteitsbewijs.

  • Opt-Out van direct marketing: Als uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor direct marketing, hebt u het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via:

Kreavet, Hendrik Mertensstraat 17, 9150, Kruibeke. E-mail: info@wormwize.eu

 

Overdracht aan derden

We kunnen de verkregen persoonlijke gegevens delen met organisaties die met ons samenwerken. Deze organisaties of personen kunnen zijn: diagnoselaboratoria, farmaceutische bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten en organisaties van boeren en dierenartsen.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt, of als u uw rechten wenst uit te oefenen in het kader van deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: Kreavet, Hendrik Mertensstraat 17, 9150, Kruibeke. E-mail: info@wormwize.eu

Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, erkent u en stemt u in met de voorwaarden die in deze Privacykennisgeving worden beschreven.