Hoe werkt het?

1. Verzamelen van bedrijfsspecifieke informatie

Het besmettingsrisico en de aanbevolen bestrijdingsstrategieën zijn afhankelijk van het weidebeheer en de ontwormingsgeschiedenis van de veestapel. Door een aantal basisvragen te stellen, berekent Wormwize® een algemene risicoscore en stemt het ontwormingsadvies af op de bedrijfsspecifieke situatie.

2. Monstername en opsturen voor laboratoriumdiagnose

De blootstelling aan wormen wordt gecontroleerd via laboratoriumdiagnose. Voor volwassen melkkoeien worden de antilichamen tegen maagdarmwormen gemeten in de tankmelk. Selecteer de beslagen die u in Wormwize® wilt monitoren, en het tankmelkmonster wordt in de juiste periode voor u genomen, geanalyseerd in het labo en geïntegreerd in het bedrijfsrapport.

Bij het jongvee in het eerste weideseizoen worden de besmettingsniveaus gecontroleerd via de pepsinogeentest. Neem bloedmonsters (serum) van (ten minste) 6 dieren tegen het einde van het weideseizoen en uiterlijk twee weken na opstallen in de herfst. De monsters worden onder de code "Wormwize" naar het diagnostisch labo gestuurd.

3. Maak het Wormwize rapport

Laboresultaten worden geuploadet en bewaard in Wormwize®. U begint met het opbouwen van de bedrijfsspecifieke tijdlijn van infectiepatronen door de jaren heen.

Wormwize® verwerkt alle informatie, maakt een rapport en stuurt het naar de veehouder. U kunt uw eigen aanbevelingen aan het rapport toevoegen.

Videohandleidingen

Voorbeeld van een Wormwize rapport

eng